Individuální a párová arteterapie

Individuální arteterapie probíhá v čase dle domluvy s klientem. S klientem se také domluvíme na tématech, která budu na sezeních výtvarně zpracovávána a posléze reflektována, pokud si to klient bude přát.

Cena individuálního sezení : 400 Kč /2X45 min.(vč. výtvarného materiálu)

Cena párového sezení: 600 Kč /2x 45-60 min.(vč. výtvarného materiálu)

Komentáře nejsou povoleny.