Výtvarné

Pokud budete mít zájem o konkrétní výtvarnou techniku a chtěli byste uspořádat jednorázový kurz jen v dané oblasti (např. jen práce s voskovou rezervou nebo se pouze  naučit základní pravidla při kresbě postavy aj.), případně chcete, aby si Vaši klienti vytvořili určitý výtvarný artefakt z daného materiálu atd., pak Vám samozřejmě výjdeme vstříct a připravíme jednorázový workshop na Vámi vybrané téma.

Pokud byste měli zájem o výtvarnou techniku, kterou jste ale v nabídce nenašli, prosím kontaktujte nás a domluvíme se, jaké jsou možnosti Vám případnou výt.techniku přiblížit.  

 Z nabídky výtvarných kurzů v současnosti nabízíme tyto :

Základy kresby

Kurz je zaměřen na zvládnutí techniky kresby. Naučíme se  správně dívat-vnímat celek i detail při zachycování světa kolem nás, využívat světlo a stín v tvorbě objemu těles, seznámíme se s pomocnou metodou poměřování, s  perspektivou v obraze, objasníme si pravidlo zlatého řezu, základy kánonu v zobrazování  figury, principy při tvorbě  zátiší aj.

Základy malby

Kurz je zaměřen na zvládnutí techniky malby. Naučíme se  správně dívat-vnímat celek i detail při zachycování světa kolem nás, seznámíme se se základními pravidly ve využívání barvy( barevný kontrast, primární x sekundární barvy x doplňkové barvy, aj.)s úlohou barvy  v tvorbě objemu těles. Naučíme se sestavovat barevnou kompozici, vysvětlíme si význam funkce barvy v působení na člověka atd…

 

Výtvarné techniky a metody

V rámci kurzu si vyzkoušíme nejrůznější tradiční i netradiční výtvarné techniky. Těšit se můžete např. na grafiku(suchá jehla, linoryt) otiskové kresby, tisky z koláží, koláže (asambláže,  roláže ,proláže, muchláže atd.) ,frotáže,  kombinované techniky  ve spojení s kresbou a malbou, prostorovou tvorbu, sgrafito, modurit, hlína, tvorba z folie, z odpadových i přírodních materiálů, možnosti práce s papírem(skládání, překládání, vystřihování, dekorace, opakování rastru, ruční papír jako výtvarný prostředek ztvárnění  skutečnosti atd.), vosk a jeho využití(práce s rezervou, kombi techniky aj.), a spoustu dalších, na jejichž výběru se můžete sami podílet. Seznámíme se s rozmanitými materiály a jejich možnostmi při tvůrčím procesu.

Cena dospělí: cc.60 Kč/vyuč.hod. + materiál(dle domluvy –pokud bude u objednavatele k dispozici)

Dospělí : skupina do 10 účastníků(2 vyuč.hod.) – 1200 Kč.

Cena děti(do 11let): cc.50 Kč/vyuč.hod. + materiál(dle domluvy –pokud bude u objednavatele k dispozici)

Děti do 11 let: skupina do 10 účastníků(1 vyuč.hod.) – 500 Kč.

Komentáře nejsou povoleny.