Artefiletická dílna „Já a moje pocity“

Anotace

Kurz účastníky seznamuje se základním využitím artefiletiky ve výchovně-vzdělávacím procesu dětí a mládeže II.stupně základních a středních škol.

Klade si za cíl objasnit účastníkům kurzu základní teoretická a především praktická východiska technik a metod, využívaných v artefiletice.

Snahou je pedagogickým pracovníkům přiblížit možnosti artefiletického přístupu při práci s dětmi a mládeží.

Artefiletická dílna „Já a moje pocity“ je součástí cyklu synkretických dílen, které budou probíhat během celého roku, a v nichž se budeme věnovat vybrané tématice, vycházející z rámcově vzdělávacích programů. Dílna je zaměřena na vnímání a rozpoznávání svých emočních pochodů a možnosti práce s nimi pomocí netradičních prostředků výtvarných, dramatických a hudebních metod a technik v rámci artefiletické výchovy. Dále pak s tímto související i rozvoj empatických schopností při vcítění se do pocitů jiných lidí ve svém okolí.

Učitelé si budou moci vyzkoušet sami na sobě, působení jednotlivých metod a technik daných disciplín a v závěrečné skupinové reflexi se zamyslet nad vlastním zážitkovým procesem a jeho jednotlivými etapami.

Absolvent kurzu získá základní teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti artefiletického zážitkového pojetí výchovy, zaměřeného na děti a mládež. Veškeré tyto vědomosti pak bude moci využít ve své praxi.

Cena: 1190 Kč (8 hod.)

Termín: 16.4. 2016( so – od 10:00-cc18:00 hod. vč.přestávek)

(Kurz je akreditován MŠMT)

 

Komentáře nejsou povoleny.