Artefiletická dílna „Pohyby, tvary, linie, rytmy“

Anotace

Kurz účastníky seznamuje se základním využitím artefiletiky ve výchovně-vzdělávacím procesu dětí a mládeže II. stupně základních a středních škol.

Klade si za cíl objasnit účastníkům kurzu základní teoretická a především praktická východiska technik a metod, využívaných v artefiletice.

Snahou je pedagogickým pracovníkům přiblížit možnosti artefiletického přístupu při práci s dětmi a mládeží.

Artefiletická dílna „Pohyby, tvary, linie, rytmy“ je součástí cyklu synkretických dílen, které budou probíhat během celého roku, a v nichž se budeme věnovat různé tématice, vycházející z rámcově vzdělávacích programů. Dílna je zaměřena na hledání, rozlišování a poznávání tvarů, linií, pohybů a rytmů věcí kolem nás a hledání souvislostí mezi nimi, prostřednictvím artefiletické výchovy. Dílna je dále zacílená na uvědomování si vlastních počitků, které nám tyto metody a techniky výtvarné,dramatické a hudební výchovy poskytují, při poznávání a utváření si náhledu na svět kolem nás.

Učitelé si budou moci vyzkoušet sami na sobě, působení jednotlivých metod a technik daných disciplín a v závěrečné skupinové reflexi se zamyslet nad vlastním zážitkovým procesem a jeho jednotlivými etapami.

Absolvent kurzu získá základní teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti artefiletického zážitkového pojetí výchovy, zaměřeného na děti a mládež. Veškeré tyto vědomosti pak bude moci využít ve své praxi.

Cena: 1190 Kč (8 hod.)

Termín: podzim 2015( so – od 10:00-cc18:00 hod. vč.přestávek)

(Kurz je v reakreditaci MŠMT)

 

Komentáře nejsou povoleny.