Artefiletická dílna „Multikulturalita“

Anotace

Kurz účastníky seznamuje se základním  využitím artefiletiky ve výchovně-vzdělávacím procesu dětí předškolního a mladšího školního věku.

Klade si za cíl objasnit účastníkům kurzu základní teoretická a především praktická východiska technik a metod, využívaných v artefiletice.

Snahou je pedagogickým pracovníkům přiblížit možnosti artefiletického přístupu při práci s dětmi.

Artefiletická dílna ,,Multikulturalita“ je součástí cyklu synkretických dílen, které budou probíhat během celého roku, a v nichž se budeme věnovat vybrané tématice, vycházející z rámcově vzdělávacích programů.  Dílna je zaměřená na poznávání, vnímání a pochopení odlišností a spojitostí v rámci jednotlivých kultur, vedení dialogu na téma stereotypizace a předsudky, pomocí netradičních výtvarných, dramatických a hudebních metod a technik v rámci artefiletické výchovy.

Učitelé si budou moci vyzkoušet sami na sobě, působení jednotlivých metod a technik daných disciplín a v závěrečné skupinové reflexi se zamyslet nad vlastním zážitkovým procesem a jeho jednotlivými etapami.

Absolvent kurzu získá základní teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti artefiletického zážitkového pojetí výchovy, zaměřeného na děti předškolního a mladšího školního věku. Veškeré tyto vědomosti pak bude moci využít ve své praxi.

Cena: 1190 Kč (8 hod.)

Termín: podzim 2015( so – od 10:00-cc18:00 hod. vč.přestávek)

(Kurz je v reakreditaci MŠMT)

 

Komentáře nejsou povoleny.