O nás

Vzdělávací centrum CREATIS funguje od roku 2010   jako samostatná vzdělávací instituce, akreditovaná  MŠMT pod Č.j:5280/2011-25 a MPSV pod Č.j:2013/0312-I,  zaměřuje se především na vzdělávání pedagogických pracovníků, psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků  z řad pomáhajících profesí v oblasti artefiletiky, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně pohybové terapie, výtvarných a dramatických aktivit.

Od roku 2013 se Vzdělávací centrum CREATIS rozšiřuje o odnož s  právní formou  občanského sdružení, které bude zastřešovat především volnočasové aktivity, workshopy a dílny v umělecké oblasti a aktivity především z oblasti expresivních  terapií pro děti a mládež se specifickými vzdělávacími potřebami aj. klienty s handicapem či psychiatrickou diagnozou. Vyžití zde mohou najít i rodiče daných dětí v rámci podpůrných kreativních a terapeutických skupin.

Veškeré kurzy v sekci “ pro pedagogické pracovníky a psychology “ a „sociální pracovníky“ jsou akreditované MŠMT a MPSV a účastníci z nich dostanou osvědčení o absolvování vzdělávání v rámci platných předpisů. U kurzů expresivních terapií je většina kurzů garantována i příslušnou asociací.

 

Komentáře nejsou povoleny.