Inverzní kresba

Inverzní kresba
Inverzní kresba je v laickém překladu tkz. kresba naopak, tedy bíle na černý papír. Je to zajímavá kreslířská technika, ve které si můžete pohrát se světlem a stínem a dosáhnout tak výrazné plasticity kresleného námětu. Základem jsou přímé čáry o různé délce, tloušťce a hustotě, které se různě dle potřeby kříží a kladou přes sebe, díky čemuž pak docílíme kontrastní přechody bílých a tmavých ploch, stejně tak zachycení nerovnoměrného povrchu kresleného předmětu a jeho hloubky.

Lektor: Mgr.Claudie Zezulová

Cena: 700 Kč – (V ceně lektorné, pomůcky, káva, čaj aj.)

Termín: 24.11.2018 (od 10:00 – cc 15 :30 hod.( 7,5 vyuč.hod.)vč. oběd.pauzy)

Omezený počet míst!

inverze lev inverzní inverzní k

Komentáře nejsou povoleny.