Tvůrčí keramika (7 – 10 let /11- 16 let )

Děti si osvojí základní techniky a metody práce s hlínou. Naučí se dekorovat keramiku (práce se strukturou, oxidy,  glazurami, engobami, barvítky, skly, aj.)  . Tvůrčí keramika je zaměřena především na samostatnou tvorbu s důrazem na rozvoj výtvarného cítění a jemnou motoriku. Budeme se inspirovat přírodou, vybranými epochami výtvarného umění, známými umělci a designéry. Práce s hlínou je vynikající pro děti, které se špatně soustředí, pro děti hyperaktivní , s diagnózou ADHD apod. děti se při této činnosti dokáží zklidnit, významný je tedy i její relaxační účinek, který je i pro děti po celodenním soustředění ve škole velmi důležitý.

Cena(7-10 let) : 1190 Kč/pol. ( 10 setkání) /Cena(11-16 let) : 1490 Kč/pol. ( 10 setkání)

V ceně kurzu je materiál(hlína), pomůcky, dekorační materiál(engoby, glazury, skla atd.),výpaly, lektorné .

Místo konání: Ateliér Úvoz 59b,60200

Termín: Čtvrtek (7-10 let) 14:45-15:45 hod./ (11-16 let) 16:00-17:15 hod.
Začátek 27.9.  2018!

Komentáře nejsou povoleny.