Pro děti a mládež

Artefiletická dílna pro děti a mládež (7-10 let)/(11-14 let)

Děti  budou prostřednictvím metod a technik z výtvarné, divadelní, pohybové aj.umělecké oblasti zpracovávat rozmanité tématické celky. Artefiletická dílna je zaměřena na zážitek z vlastního tvůrčího procesu, který má v dětech rozvíjet a tříbit jednotlivé smyslové vnímání(zrak,čich,hmat,sluch,chuť), tvořivost, empatii a citlivé vnímání sebe sama, světa a  okolí, kooperaci a komunikaci při práci ve skupině, sebehodnocení,sebepojetí, kritické myšlení aj., což je vše důležité pro harmonický rozvoj  osobnosti. V dílně se budeme věnovat a zpracovávat aktuální témata, s nimiž se děti  mohou zabývat či konfrontovat -stereotypy ve vnímání okolního světa, pocity, city,  vjemy, vnímání svého těla jako objektu aj.

pro děti (7-10 let) Cena: 650Kč/pol. (11-14 let) Cena 750 Kč/pol

Termín: St od 16:30-17:30 hod.

Nový běh : podzim 2019!

 

Komentáře nejsou povoleny.