Výtvarně -řemeslná dílna pro děti a mládež

Výtvarná dílna pro děti a mládež (7-10 let)/ (11-15let)

Děti se prostřednictvím rozmanitých výtvarných technik budou seznamovat s vlastním vnímáním okolního světa . Naučí se základům suché i mokré kresby a malby(tužka, pastel, uhel, rudka, křída, tuž, tempery, vodové barvy aj.), seznámí se s prostorovou tvorbou(objekty z různých přírodních i odpadových materiálů, kašírování,modelace-plastelína, hlína, modurit, těsto aj.),základními grafickými technikami(otisky, razítka, tisky z koláže, monotypy, slepotisk, linoryt, suchá jehla aj.)Vyzkouší si tvorbu papírové i textilní koláže(proláž, roláž, asambláž, muchláž,atd.), práci s textilními technikami a mnoho dalšího.

Cena:děti (7-10 let) 1550 Kč/ Cena :děti a mládež (11-15let) 1650 Kč(10 setkání/pol.)                                                                                                                                                        Termín: úterý 16:30 – 18:00 hod.
Nový běh:  podzim 2019

 

Komentáře nejsou povoleny.