Tvůrčí keramika pro dospělé a seniory (dopoledne)

Budeme volně tvořit, rozvíjet naši fantazii a kreativitu a relaxovat v příjemné přátelské atmosféře. Naučíme se základním technikám a postupům při práci s hlínou, můžete si vyzkoušet točení na kruhu, seznámíme se s dekorováním keramiky prostřednictvím glazur, engob, skla, různých otisků, razítek, prořezů  aj. , necháme se inspirovat předky i současnými výtvarnými umělci, ale hlavně se naučíme vnímat hlínu jako výjimečný materiál, který nám může pomoci odkrývat to, co by v nás jinak zůstalo skryto. Záleží jen na nás , co si vybereme, a na co budeme mít v daný okamžik chuť.

Termín: Středa nebo čt 10:00– 12:30 hod.(bude upřesněno koncem srpna)

Cena: 2240 Kč/pol.( 1×14 dní/8 setkání – 140/75 min.). 

Cena: 3500 Kč/pol.( pravidelně/14 setkání – 125/75 min.). 

Začínáme 26.9 nebo 27.9 2018! 

pozn . Výuka bude probíhat nově v keramické dílně na Konečného nám.- Úvoz 427/59b, Brno – Veveří, 60200( ve vnitrobloku z druhé str.Hellia sportu).

 

Komentáře nejsou povoleny.